Regulamin Digital Pro Studio

 1. Firma Digital Pro Studio Firma zajmuje się konwersją nagrań wideo, konwertowaniem materiałów dźwiękowych oraz zdjęć, slajdów i negatywów do formy cyfrowej.

 2. Osoba składająca zamówienie musi posiadać pełne prawa autorskie do przegrywanego materiału. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały dostarczone do wykonania zlecenia.

 3. Momentem rozpoczęcia zlecenia uznaje się dzień otrzymania materiałów od Klienta.

 4. Wszelkie zlecenia wykonywane przez firmę Digital Pro Studio są realizowane z dbałością o jak najwyższą jakość w możliwie najszybszym czasie.

 5. Średni czas wykonania usługi wynosi od dwóch do trzech tygodni, w przypadku dużej ilości zamówień może się on wydłużyć. Jeżeli w tym terminie usługa nie będzie mogła być wykonana Klient zostanie o tym poinformowany.

 6. Osoba składająca zamówienie dostarcza na własny koszt materiały konieczne do wykonania zamówionej usługi na adres:

  Digital Pro Studio

  ul. Kościuszki 67

  42-582 Rogoźnik

  Materiały mogą zostać dostarczone przez pocztę, kuriera lub dostarczone osobiście.

 7. Pomimo zastosowania nowoczesnych technik obróbki obrazu i dźwięku Digital Pro Studio nie ma możliwości całkowitego pozbycia się zakłóceń oraz usterek, które wynikają z starzenia analogowych nośników, które z czasem ulegają zużyciu.

 8. Ceny podane na stronie digitalprostudio.pl są aktualnymi cenami, według których ustalana jest ostateczna cena zamówienie. Wpływ na wysokość cen mogą mieć także czasowe promocje.

 9. Zamawiający poprzez stronę internetową digitalprostudio.pl musi posiadać aktualnie działający adres mailowy.

 10. Dane osobowe, które podawane są przy składaniu zamówienia służą wyłącznie do realizacji zamówienia. Nie są przekazywane osobom trzecim. Na wyraźną prośbę Klienta mogą zostać usunięte z bazy danych.

 11. Firma Digital Pro Studio może odmówić wykonania usługi jeżeli istnieje podejrzenie braku legalności dostarczonego materiału.

 12. Archiwizowane materiały są zapisywane na płytach DVD, CD lub na dostarczonym przez Klienta pendrive.

 13. Digital Pro Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia materiału na uszkodzonym lub niekompatybilnym odtwarzaczu płyt dvd lub cd oraz na komputerze nie przystosowanym do odtwarzania takich nośników.

 14. Strona digitalprostudio.pl korzysta z plików cookie, które są zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki, by te informacje nie zostały zapisywane.